Aktuális
Akadálymentes változat

A „Többcsoportos bölcsőde
kialakítása Keszüben”
c. projekt


Konzorcium vezető tagjaként Keszü Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című, TOP-1.4.1-19 kódszámú pályázati kiírásra, a címbeli megnevezéssel. Projektazonosító: TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00011.
A konzorciumi pályázat támogatási összege:
366 770 980 Ft.
Konzorciumi tagként a pályázati támogatás összege: 358 515 980 Ft.
A támogatás intenzitás 100%.
Átfogó cél: A projekt átfogó célja Keszü községben a gyermekek napközbeni ellátásához megfelelő intézményi környezet biztosítása, új férőhelyek kialakítása érdekében három csoportos bölcsőde, önálló főzőkonyhával Keszü községben. Cél továbbá a napközbeni ellátással az érintett szülők,
édesanyák munkavállalásának, ezáltal a családok megélhetésének segítése. A bölcsődei ellátáson túl, azaz a három éven aluli gyermekek gondozása, nevelése, oktatása, testi-szellemi fejlődésük elősegítése mellett a létrejövő intézmény célja a családi nevelést támogató szolgáltatások biztosításával, a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek valamint a fogyatékos és sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, a rugalmas nyitvatartási idő biztosítása.
Projektünk fókuszában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. A projekt célja a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítása és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.
A projekt várható eredményei:
 Az építési beruházás eredményesen megvalósul, elkészül a három csoportos bölcsőde, önálló főzőkonyhával, a napközbeni ellátásához megfelelő intézményi környezet jön létre: 1 db bölcsődei ellátást nyújtó új intézmény;
 Az intézményben 13 újonnan létrehozott munkahely létesül;
 A három csoportos bölcsődében az új férőhelyek száma 38.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.