Keszü község Önkormányzata

7/2004(V.5) sz. rendelettel módosított

2/2000(II.22).sz. e. rendelete

egyes szabálysértési rendelkezések felülvizsgálatáról.

 

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete az 1999. évi LXIX. Törvény 169. §. (2) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazás alapján – egyes szabálysértési tényállást tartalmazó – rendeleteinek felülvizsgálatáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

A 7/2004(V.05) sz. rendelet hatályon kívül helyezte 2004. május 5.-től

 

2.§.

Keszü község Önkormányzata Képviselőtestület 5/1998.(IV.15.)sz. – a köztisztaság fenntartásáról – szóló rendelete 12.§.-a az alábbiak szerint módosul:

„Szabálysértést követ el és 1000-30.000,- Ft-ig terjedő pénzbirsággal sujtható, aki e rendelet 2,3,4,5,6,8. §.-aiban foglalt rendelkezéseket megszegi.

 

3.§.

Keszü község Önkormányzata többször módosított 7/1998(V.18.)sz. – a közterület használatról szóló – rendelete 13.§.(1).bekezdésében rögzített bírságösszeg „ 1.000 – 30.000,- Ft-ig terjedő”-re változik.

 

4.§.

 E rendelet 2000. március 1. napján lép hatályba, a hatálybalépéssel egy időben a módosított rendelkezések hatályukat vesztik.

 

Keszü,  2000. február 5.

 

Nagy Béla
polgármester

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző

 

Záradék: Elfogadta Keszü község Önkormányzata Képviselőtestülete 2000. február 17.-i ülésén. Kihirdetve: 2000. február 22.

 

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyző