Keszü Község Önkormányzatának

5/2005.( IV.25.) sz.

R E N D E L E T E

a parlagfû visszaszorításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Keszü Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a parlagfû visszaszorítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja a parlagfû okozta allergiás betegségek csökkentése érdekében Keszü Község közigazgatási területén elszaporodott parlagfû irtása.

A rendelet hatálya

2. §

(1.) A rendelet hatálya Keszü Község közigazgatási területére terjed ki.

(2.) A rendelet hatálya a jogi és magánszemélyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezetekre egyaránt kiterjed.

A parlagfû visszaszorítás szabályai

3. §

(1.) Keszü Község közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban; a bérlõk a bérleményükben) lévõ területet kötelesek a virágzó parlagfûtõl mentesen tartani.

(2.) A parlagfû irtásáról – virágzás elõtt – az idõjárástól függõ gyakorisággal kell gondoskodni.

(3.) A területen található parlagfû gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszeres, illetve engedélyezett készítmények, peszticidek) felhasználásával kell elvégezni.

(4.) A parlagfû vegyszeres gyomirtása tekintetében a Baranya Megyei Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó.

4. §

(1.) A parlagfû felismerésének elõsegítésérõl, elõfordulási helyével, irtásával, továbbá a parlagfû okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók lakosság körében történõ tudatosításáról az önkormányzat szórólapok útján gondoskodik.

(2.) A szórólap mintáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3.) A parlagfû visszaszorítással kapcsolatos tájékoztatásokhoz igénybe kell venni a helyi kommunikációs eszközöket.

Szabálysértési rendelkezések

5. §

(1.) Szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható az, aki a parlagfû visszaszorítás szabályairól szóló - a jelen rendelet 3. § (1) – (3) bekezdésében megállapított - rendelkezéseket megszegi.

(2.) A szabálysértési eljárás lefolytatása jegyzõi hatáskörbe tartozik..

(3.) Azokon a területeken, ahol a parlagfû irtási kötelezettségnek a szabálysértési eljárás lefolytatásától számított 15 napon belül sem tesznek eleget, a terület tulajdonosa (kezelõje), bérlõje költségére a terület parlagfû mentesítési munkáját Keszü - Gyód Körjegyzõje elvégezteti.

Záró rendelkezés

6. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Keszü, 2005. április 12.

Antal Tamás
polgármester

Lukácsiné dr. Barta Zsuzsa
körjegyzõ

Záradék: Elfogadta Keszü Község Önkormányzata Képviselõtestülete 2005. április 20.-i ülésén. Kihirdetve: 2005. április 25.

MELLÉKLET

A parlagfû ártalmairól

Az allergiás megbetegedés korunk népbetegsége. Az allergiás megbetegedések közül az allergiás nátha vagy szénanátha emelkedik ki, melynek legfõbb kiváltója a PARLAGFÛ (Ambrosia elatior L.), népies nevén vadkender. E növény pollenjeit a légáramlás a község egész területén szétszórja. Egyetlen parlagfû 8 milliárd virágporszemet is képes termelni.

A nyálkahártyatünetek a parlagfû virágzási idõszakában – júliustól októberig – jelentkeznek a betegeknél.

Két fõ klinikai megjelenési formája van: az egyik a szénanátha, a másik az asztma bronchiale.

Tünetek:

– erõs orrfolyás,
– tüsszögés,
– orr-, szem-, garat-, fülviszketés,
– könnyezés,
– rohamokban jelentkezõ nehézlégzés, mely tünetek igen kellemetlenek és a rendkívül rossz közérzeten kívül a munkavégzésben is zavarják a beteget.

A BETEG HOVÁ FORDULJON?

A tünetek jelentkezése esetén gyógykezelés céljából forduljon orvoshoz! Attól függõen, hogy melyik tünet együttes van elõtérben, az orr-, fül-, gégészeti vagy tüdõgyógyászati kivizsgálás szükséges.
A legfontosabb feladat a betegség megelõzése, mivel jelenleg olyan gyógyszer, amely ezt a betegséget meggyógyítaná, illetve véglegesen megszüntetné, nem áll rendelkezésre.
A betegség megelõzhetõ az allergiát okozó tényezõ megszüntetésével!

HOL TALÁLHATÓ EZ A NÖVÉNY?

Elsõsorban a legmostohább körülmények között lévõ talajokon, a beépítetlen, de elhanyagolt építési területeken, a gondozatlan gyepes területeken, a közmûvek és utak mentén, a zártkertek parlagon hagyott részein és az elhanyagolt, nem mûvelt mezõgazdasági területeken.

IRTÁSA, VISSZASZORÍTÁSA HOGYAN TÖRTÉNJEN?

A parlagfüvet – virágzás elõtt – az idõjárástól függõen a szükséges gyakorisággal végzett kaszálással, kapálással, gyomlálással kell irtani.
A parkokban és egyéb területen a gyep jó kondícióban tartása (trágyázás, öntözés, kaszálás) nehezíti e veszélyes gyomnövény elszaporodását.
A parlagfû vegyszeres gyomirtása (elsõsorban mezõgazdasági területen) tekintetében a Baranya megyei Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó.
A parlagfû kötelezõ irtását Keszü község közigazgatási területén önkormányzati rendelet mondja ki.
Ezúton kérjük községünk lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme érdekében, aktív közremûködésével állítsa meg a parlagfû terjedését.

IRTSUK KI A LEGVESZÉLYESEBBET, A PARLAGFÜVET!