Aktuális
 

Tanulmányi ösztöndíj pályázatKeszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a településen állandó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulók részére.
Pályázatot nyújthat be az a tanuló, aki:
 
- a 2020/2021. tanévben általános iskola 5-8. osztályos tanulója vagy
- a 2020/2021. tanéveben gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola vagy szakiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulója és
- a 2020/2021. tanévben a kerekítés szabályi nélkül elért tanulmányi átlag 4,5 fölött van.

A pályázatokat az erre rendszeresített nyomtatványon, a 2020/2021. tanév évvégi bizonyítványának a másolatával lehet benyújtani

2021. június 21. napjától 2021. július 16. napjáig.
 

Elbírálási határidő: 2021. augusztus 30.